.

“Heybət” kolleksiyası

“Heybət” kolleksiyası

Azərbaycanın ən gözəl memarlıq abidələrindən ilham alan “BUTALI” brendinin ustaları Bibiheybət məscid-ziyarət kompleksinin ornamental memarlıq kompozisiyaları əsasında “Heybət” kolleksiyasını yaratmışlar. Bir kulon və iki sırğadan ibarət olan bu bəzək dəstinin əsasını “gübbə” ornamental kompozisiyası təşkil edir. Bibiheybət kompleksinin...

“Şirvanşah” kolleksiyası

“Şirvanşah” kolleksiyası

XII–XVI əsrlərdə inşa edilmiş Şirvanşahlar sarayı (İçərişəhər, Bakı) haqlı olaraq təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bütün orta əsr Şərqinin memarlıq incisi sayılır.

“BUTALI” brendinin ustaları saray kompleksinin divarlarındakı saysız-hesabsız oyma naxışlardan ilhamlanaraq “Şirvanşah” kolleksiyasını yaratmışlar. Bu kolleksiyaya...

“Xonça” kolleksiyası

“Xonça” kolleksiyası

“BUTALI” brendinin ustaları “Xonça” qolbaqlarını hazırlayarkən Şərqdə bir çox tətbiqi sənət sahələrində istifadə olunan əsas elementlərdən biri – çoxüzlü medalyondan ilham almışlar.

Bəzəkli hədiyyə səbəti və ya sinisi olan xonça hələ qədim dövrlərdən bəri Azərbaycan ənənələrinin bir çoxunda bayram və yeni həyat rəmzi sayılır.

...
“Narlı” kolleksiyası

“Narlı” kolleksiyası

Bu kolleksiya adını Azərbaycan dilindəki “nar” sözündən götürüb. 

Mifopoetik ənənədə nar cənnət, bəşəriyyətin “qızıl” dövrü, əbədi gənclik, ölümsüzlük və gözəlliyin simvolu, sevgi, firavanlıq və məhsuldarlığın rəmzidir. Bəzi inanclara əsasən, üzərində nar şəkli olan bəzəkzinət əşyası insana xoşbəxtlik və rahatlıq gətirər.

Bu...

“Nar” kolleksiyası

“Nar” kolleksiyası

“İçərişəhər” kolleksiyası

“İçərişəhər” kolleksiyası

2000-ci ildən YUNESKO-nun "Ümumdünya irs siyahısı"na daxil edilmiş İçərişəhər Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin döyünən ürəyi və Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğudur. Burada hər daşın altında bir tarix yatır (ilk qeyd V əsrə aiddir), qədim dövrlərdən bəri milli ənənələr yaşayır...

İçərişəhərin rəmzləri – daxili qala divarlarının qapısı...

“Həyat ağacı” kulonu

“Həyat ağacı” kulonu

Türk xalqlarının təsviri sənət mədəniyyətində ən çox rast gəlinən motivlərdən biri – həyat ağacı türk mədəniyyətinin mühüm elementidir və Azərbaycan xalçalarında da diqqətəlayiq yer tutur.

Bir çox xalqların mədəniyyətində ən populyar nəzər muncuqlarından biri olduğu üçün “BUTALI” zərgərləri kulonu hazırlayarkən məhz bu motivdən...

“Qoşa buta” kolleksiyası

“Qoşa buta” kolleksiyası

Bütün Şərqdə həyatın rəmzi və təbiətin dirçəliş simvolu olan buta bir çox inanca görə evləri şər qüvvələrdən və bədnəzərdən qoruyur.

Buta xalq arasında çox məşhur motivdir və dekor elementi kimi Şərq zərgərləri tərəfindən geniş istifadə olunub. Buta xüsusilə Azərbaycanda (müxtəlif formalarda) geniş yayılmışdır və bunlardan biri də...

“Açar” asma bəzəyi

“Açar” asma bəzəyi

Açar çox güclü rəmzi məna daşıyır və öz sahibinin “açan” və “bağlayan” gücünü tərənnüm edir.

Həmçinin açar evlərin, xoşbəxt ailələrin və firavanlığın, habelə yeni üfüqlərin və yeni inkişaf mərhələsinə keçidin simvoludur.

Məhz bu simvolizmə əsaslanaraq “BUTALI” brendinin zərgərləri üstündə zərif krujeva naxışlı çiçək şəbəkəsi...

“Piyalə-zəng” sırğaları

“Piyalə-zəng” sırğaları

Filiqran və ya hörmə naxış üsulu ilə iki elementdən çevrilmiş zınqırov və ya piyalə formasında hazırlanan “Piyalə-zəng” sırğaları. Bir-birinin altında yerləşən iki piyalə formalı sırğa kompozisiyasının kənarları miniatür asqılarla bəzədilib.

Bu asqılar ən cüzi hərəkət zamanı yellənərək cingildəyir ki, bu da kompozisiyanı bədii həll...

“Gül” qolbağı

“Gül” qolbağı

Açıq filiqran naxışların firuzə daşları ilə bəzədilmiş çiçək motivi, şübhəsiz ki, “Gül” qolbağını “BUTALI” zərgərlərinin işləri arasında əsl inciyə çevirir.

Sıra ilə düzülmüş altıyarpaqlı gül formasında yeddi rozetkaşəkilli filiqran medalyondan tərtib olunan və hörmə zəncir vasitəsilə birləşdirilmiş qolbaqları kiçik iynəvari yayı olan...

“Şarlı” kolleksiyası

“Şarlı” kolleksiyası

Günəşlə assosiasiya edilən şar motivi rifah və uğurun rəmzi sayılır. Bu cür ornamental motiv “BUTALI” zərgərlərinin ən yaxşı işlərindən biri olan “Şarlı” kolleksiyasında təqdim edilir.

Sırğalar firuzə ilə bəzədilmiş qoşa buta elementlərindən eyni vaxtda istifadə etməklə qulağın mərcəyinə keçirilir. Ornamental elementlərdən təşkil...

“Səbət” sırğaları

“Səbət” sırğaları

“BUTALI” brendinin zərgərləri ənənəvi üzük formalı sırğaların eksklüziv variantını hazırlamışlar. Bu sırğalar kiçikölçülü bəzək dənəvərləri ilə birlikdə filiqran üsulunda işlənib.

Sırğaların gözəlliyini zərif, yüngül və şəffaf naxış nümunəsində, kiçikölçülü bəzək dənəvərlərinin parıltısında və halqada həkk edilmiş fiqurun canlı...

“Damla” kolleksiyası

“Damla” kolleksiyası

Şərq motivlərinin incəliyi sənətkarları daim misilsiz zərgərlik məmulatları hazırlamağa sövq edir və “Damla” kolleksiyası buna parlaq sübutdur.

Sırğaların və asqının damlavari daşla bəzədilmiş Şərq üslublu bəzək naxışı insanı valeh edir.

“Butalı-minalı” kolleksiyası

“Butalı-minalı” kolleksiyası

Buta sivri əyri ucu olan naxış növüdür və bir çox Asiya və Şərq xalqlarının mədəni ənənələrində kifayət qədər məşhurdur. Qədim odlar diyarı olan Azərbaycanda isə bu motiv uzun illərdir ki, milli ornamentdə alov və güc rəmzinə çevrilmişdir.

Müxtəlif rəngli təbəqəsi olan naxışla bəzədilmiş zərif və kiçik butalar “Butalı-minalı”...

“Muğam” kolleksiyası

“Muğam” kolleksiyası

“BUTALI” ustalarının yaratdığı “Muğam” kolleksiyası qədim vaxtlardan günümüzə kimi gələn və ecazkar naxışlarda donub-qalmış melodiyaya bənzəyir.

Rəng seçimi sayəsində bu kolleksiyadan olan zərgərlik məmulatları öz adını tam doğruldur – burada bütün rəng çalarları bir arada toplanaraq bu zinət əşyalarında təzadlı, əks-sədalı və...

“Butafied” üzüklər

“Butafied” üzüklər

Tanınmış müsiqişünas Cahangir Səlimxanov tərəfindən dizayn olunmuş ”Butafied” üzüklər səthi oyma buta naxışları ilə bəzədilmiş, mina ilə və ya başqa bir variantda rəngli daşlarla işlənmiş içiboş bir yarımkürəni təmsil edir.

Uşaqlar və gənclər üçün “DOSTUM” kolleksiyası

Uşaqlar və gənclər üçün “DOSTUM” kolleksiyası

"DOSTUM" kolleksiyasının ideya müəllifi və dizayneri rəsm və atçılıq idmanını sevən istedadlı qız Ayişə Məmmədlidir.

Kolleksiya dostluğa dəyər verən, yaxşılıq etməyi, sevgi, hörmət, sədaqət və cəsarətin nə olduğunu bilən qızlar üçün hazırlanmışdır.

“Butazəng” kolleksiyası

“Butazəng” kolleksiyası

“Aypara” kolleksiyası

“Aypara” kolleksiyası

“Badam” kolleksiyası

“Badam” kolleksiyası

“Rübai” kolleksiyası

“Rübai” kolleksiyası

Rübai kolleksiyasının özəlliyi orta əsr Azərbaycan daş heykəltəraşlığının ornamentləridir

“Bayatı” kolleksiyası

“Bayatı” kolleksiyası

"Bayatı" kolleksiyasında gənc zərgər-dizaynerlərimiz müxtəlif "aşiq buta"dan istifadə ediblər: iki damcı, iki qönçə uzanıb bir-birinə əyilib... Sevginin əbədi cazibəsi. Bu kompozisiya ənənəvi olaraq kişi və qadını, onlar arasındakı sevgini, evliliyi, nikahın qorunmasını, nəslini simvollaşdırır. BAYATA dəstində 4 buta-cüt var:
4 mövsüm,...

“Qarabağ” kolleksiyası

“Qarabağ” kolleksiyası

“BUTALI” sancaqlar

“BUTALI” sancaqlar

Zərgərlik məmulatlarında qiymətli daşlardan istifadə edilməsi həmişə Bakı ustalarının əl işlərini fərqləndirən cəhət idi və bu daşların yüksək emal texnikası regionda zərgərlik sənətinin mütərəqqi inkişafından xəbər verir.

“Xalça” kolleksiyası

“Xalça” kolleksiyası

“Səttar” kolleksiyası

“Səttar” kolleksiyası

“Xarıbülbül” kolleksiyası

“Xarıbülbül” kolleksiyası

Back to top