.

“Həyat ağacı” kulonu

“Həyat ağacı” kulonu

Türk xalqlarının təsviri sənət mədəniyyətində ən çox rast gəlinən motivlərdən biri – həyat ağacı türk mədəniyyətinin mühüm elementidir və Azərbaycan xalçalarında da diqqətəlayiq yer tutur.

Bir çox xalqların mədəniyyətində ən populyar nəzər muncuqlarından biri olduğu üçün “BUTALI” zərgərləri kulonu hazırlayarkən məhz bu motivdən istifadə etmişlər – onlar inanırlar ki, həyat ağacı öz sahibini qorumaqla yanaşı, onun ailəsinə anlayış, sevgi və rahatlıq gətirəcək.

Aktiv filtrlər

50,00 ₼

Mina ilə 316L zərgərlik poladdan hazırlanmışdır

Yuxarı