.

“Damla” kolleksiyası

“Damla” kolleksiyası

Şərq motivlərinin incəliyi sənətkarları daim misilsiz zərgərlik məmulatları hazırlamağa sövq edir və “Damla” kolleksiyası buna parlaq sübutdur.

Sırğaların və asqının damlavari daşla bəzədilmiş Şərq üslublu bəzək naxışı insanı valeh edir.

Aktiv filtrlər

50,00 ₼

Mina ilə 316L zərgərlik poladdan hazırlanmışdır

Yuxarı